Forskjellige former for sparing

Drømmer du om en reise til Hawaii eller kanskje en splitter ny bil? Du mangler bare pengene? Da er det kanskje en god idé og spare langsiktig. Å vinne i lotto eller arve den rike onkelen i Amerika, er dessverre ikke noe en kan regne med. Vil du få formuen til å øke, er ditt sikreste kort smart og langsiktig sparing.

Selvfølgelig vet du hva sparing er, men har du noen gang tenkt at det er en form for utsettelse av forbruk? Siden det er kostnader for de fleste, å utsette en glede fra i dag til fremtiden, så betyr det at folk krever en kompensasjon for sparingen.

Har man penger til overs etter å ha betalt alle utgiftene, kan det være lurt å sette av disse til sparing. Det er ikke så smart å ha sparepengene liggende hjemme. Da får du ikke renter på sparepengene, samtidig som de kan bli stjålet eller brenne opp. Det finnes flere alternativer for deg som ønsker å spare på en sikrere og mer systematisk måte. Her følger noen av de mest vanlige.

Bankkonto

Du kan spare ved å ha penger stående på en bankkonto. Denne typen sparing omtales gjerne som risikofri, fordi vi på forhånd vet hvilken avkastningen en plassering her gir – og det er ingen usikkerhet knyttet til avkastningen. En vanlig brukskonto gir imidlertid lave renter på sparepengene dine. En sparekonto gir litt høyere rente, men setter begrensning for hvor ofte du kan ta ut penger.

Man kan egentlig si at det å spare i banken er det motsatte av å ta opp lån. Du låner penger til banken, og bankene gir deg en rente på det du sparer slik at du får mer enn det du hadde i utgangspunktet. Man tjener altså penger på å spare.

Et råd for deg som foretrekker et trygt og forutsigbart sparealternativ, er derfor å sette sparepengene dine på en høyrentekonto med best mulig rente.

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom (BSU) er et godt sparetilbud for deg under 34 år. Dette er en spareform med mange fordeler. Den innebærer ingen risiko for at du kan tape penger på det. Fordelen med å spare i BSU er at du får både høy rente og skattefradrag (du betaler mindre i skatt). Pengene du sparer gjennom BSU kan imidlertid bare brukes til kjøp av bolig eller til å betale ned på lån du har på en bolig du allerede har kjøpt.

Sparer du i BSU nyter du også godt av bankens gunstige finansieringsordninger for ungdom. For deg som er ung, finnes det faktisk ikke noen smartere måte å spare på enn Boligsparing for Ungdom. Denne spareformen gir deg mulighet til å spare langsiktig, og du velger selv sparebeløp og hyppighet. En betingelse for å inngå en slik spareavtaler, er med unntak av alderskravet, at en ikke har hatt BSU tidligere.

Sparing i aksjer og aksjefond

Sparing i aksjer har blitt mer populært med årene, også blant den vanlige mannen i gata. Dette innebærer en større risiko enn andre spareformer, da du i verste fall kan miste alle pengene dine. Denne metoden kan imidlertid gi en høyere avkastning enn de andre spareformene. Sparing i aksjer kan være smart hvis du har penger du ikke trenger og hvis du har en langsiktig plan for sparingen.

Det viktigste rådet er nok å ikke putte alle pengene på en aksje, men å heller fordele risikoen og sjansen til vinst over noen forskjellige aksjer. I tillegg er det viktig å være bevisst på at det tar tid å investere. En bør kunne lese et årsregnskap, og være villig til å gjøre en innsats i å tilegne seg informasjon, ellers bør man holde seg unna enkeltaksjer, og heller spare i eksempelvis fond.

Når du sparer i aksjefond plasserer du pengene dine i mange forskjellige aksjer på en gang. Hvilket fond du skal velge kommer an på hvilken risiko, tidshorisont og avkastningsmål du har. Fremtidig avkastning vil blant annet være avhengig av markedsutvikling, fondets risiko og posisjoner, samt forvalterens kunnskaper. Det er bra å være klar over at avkastningen også kan bli negativ som følge av kurstap.

De fleste banker kan tilby deg som kunde forskjellige former for sparing. Hva du bør velge avhenger blant annet av hva du sparer til, hvem du sparer for, hvor lenge du har tenkt å spare og hvilken holdning du har til risiko. Vi ønsker deg lykke til med finne den sparemetoden som passer best for nettopp deg!