Hva skal man tenke på når man velger bank?

Hvilken bank som passer best for deg er helt avhengig av hvilke finansielle tjenester du har behov for. For å få de beste betingelsene på alle tjenester kan det ofte vise seg å være en fordel å være kunde hos flere bankleverandører.

Kanskje vil du ha boliglån, sparekonto og brukskonto i samme bank? For å oppnå de beste betingelsene, på de finansielle tjenestene som er viktige for deg, kan du ofte med fordel ha mer enn én bankforbindelse.

Følgende tjenester kan være relevante å legge vekt på når du skal velge bank: Innskuddsrente, lånebetingelser, priser på bruk av tjenestene du trenger, nettbankløsning samt kundeservice og tilgjengelighet. Det kan imidlertid ofte være vanskelig å sammenligne forskjellige tilbud, fordi bankene kan operere med forskjellige prisstrukturer. Mange banker tilbyr dessuten fordeler og rabatter hvis du benytter deg av bankens fordelsprogrammer, totalkundeprogrammer eller lignende. Uansett kundeforhold har alle kunder muligheter til å forhandle seg frem til bedre betingelser ved å kontakte banken. Enkelte banker krever at du har lønns- eller brukskonto i banken for å få innvilget lån.

Fordelsprogrammer

Mange banker tilbyr ulike fordelsprogrammer, hvor tanken er at du skal kunne samle alle banktjenestene dine hos én bank og dermed få en samlerabatt. Denne rabatten gis gjennom et sett av fordeler, som for eksempel lavere lånerente, høyere innskuddsrente, gratis kredittkort, gratis nettgiro, rabatt på skadeforsikring, rabatt på provisjon ved kjøp av fonder, fordeler ved kjøp og salg av bolig, rabatt på leiebil osv. Fordelene i hvert enkelte program må vurderes opp mot årskostnadene i programmet. I tillegg må du vurdere betingelsene i programmet i forhold til betingelsene du kan oppnå hos andre banker. Det kan godt tenkes at du tjener mest på ikke å delta i et kundeprogram, enten ved at du beholder alle tjenestene du benytter i den banken du har i dag, eller ved å velge de ulike tjenestene fra flere forskjellige banker.

Bytte av bank

Hvis du vil bytte bank, kan du sende en henvendelse via Finansportalen, oppsøke nærmeste bankfilial eller bankens nettsider. Husk at det er kostnader knyttet til refinansiering eller flytting av lån. Etter at du har fått nytt lønns-/brukskontonummer, er det viktig at du oppgir dette til arbeidsgiver, likningskontor, trygdekontor og eventuelle andre som foretar innbetalinger på kontoen. Den nye banken vil kunne hjelpe deg med å flytte kundeforhold som blant annet avtalegiro og e-faktura-avtaler, samt betalinger som er lagt i forfallsregister.

Finansiell rådgivning til kundene er blitt en stadig viktigere del av bankenes virksomhet. Det gjelder både lån, sparing, kapitalplasseringer og forsikring. I forbindelse med fordelsprogrammer, er det noen banker som gir kundene en egen kontaktperson i banken.

Enten banken tar kontakt med deg, eller du selv kontakter banken for et rådgivningsmøte, har du krav på at du ikke skal presses til å ta en avgjørelse. Du skal føle deg sikker på at banken gir deg gode råd ut fra dine behov og krav til trygghet. Før møtet kan det være lurt å sjekke nettbanksidene for å få en kortfattet, oppdatert oversikt over hva banken har å tilby. Sammenlign gjerne med andre bankers tilbud. Be gjerne om ulike skisser til løsninger på møtet. Sørg for å ta deg den tiden du trenger for å kunne fatte en beslutning.

Hvis du finner det hensiktsmessig, kan du selvfølgelig velge å være kunde i flere banker.